Sollicitatieformulier vrijwilligers

 

ALGEMENE GEGEVENS

Naam
Voornaam / (Voornamen)

Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer
In noodgeval, zich wenden tot
E-mail adres

 


PERSOONS GEGEVENS

Geslacht
Man          Vrouw

Geboorteland
Geboortedatum
Geboorteplaats

Nationaliteit
Identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer

 


MUTMALITEIT GEGEVENS

Naam & lidnummer mutualiteit
Adres mutualiteit

 


ACTIVITEITEN

Binnen de site Mariahuis wenst u vrijwilligerswerk te doen in: (meerdere antwoorden zijn mogelijk):

Het woonzorgcentrum Mariahuis
Het dagverzorgingscentrum “De Tjalk”
Het lokaal dienstencentrum “Den Oever”

 

Voor welke activiteiten wenst u zich te engageren: (meerdere antwoorden zijn mogelijk):

Logistieke taken

Ondersteuning in de keuken

Hulp in de cafetaria

Bezoeken bewoners

Meehelpen bij activiteiten

Maaltijdbegeleiding

Vervoer gasten dagverzorgingscentrum

Buurtwerking: hulp bij boodschappen, …

Andere

 

Hoeveel tijd wenst u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk te doen?
Aantal uren per week

 

Welke dagen van de week wilt u vrijwilligerswerk doen?
(gebruik de Control toets om meerdere antwoorden te selecteren):

 

Datum van sollicitatie


Reacties zijn gesloten.