ERGOTHERAPIE

De ergotherapeuten ondernemen allerhande activiteiten met de bewoners
met een duidelijk therapeutisch doel.
De ergotherapeut focust op de activiteiten van het dagelijks leven
(wassen, kleden, …) en kijkt naar manieren om deze therapie zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, bv. door samen te oefenen, door het gebruik van
hulpmiddelen, door het aanleren van een andere manier van doen, …

Het doel van ergotherapie is ervoor zorgen dat de bewoners
op een creatieve manier hun zelfredzaamheid kunnen verhogen of behouden. Bovendien gaan ergotherapeuten, collega medewerkers adviseren en coachen om een therapeutische houding aan te nemen.

De ergotherapeuten bieden zinvolle dagactiviteiten aan in groep
en individueel, bv. geheugentraining, zintuiglijke activiteiten,
snoezel-activiteiten en coördineren de maaltijden in groep.

Zij trachten aan iedere bewoner een pakket met activiteiten aan te bieden waarin ze rekening houden met zijn wensen,
behoeften en zijn unieke persoonlijkheid.


Reacties zijn gesloten.