VISIE

Zoals de boot een deel is van de vloot
zo creëert het vlot de boot.
Elke boot,
welk type het ook is,
wie ook de passagiers zijn,
hoe groot of klein hij is,
hoe sierlijk of eenvoudig hij gemaakt is,
hoe snel of traag hij vaart,
maakt deel uit van de al omvattende vloot en
heeft in zich het oorspronkelijke vlot.

Het Mariahuis (= de vloot) bestaat uit verschillende diensten (= boten).

Op welke dienst we ook werken, wie er ook werkt, hoe groot of klein het er is,
hoe sierlijk of eenvoudig de dienst opgebouwd is,
welke therapieën er ook gebruikt worden, alom moeten we voelen dat we geïnspireerd zijn
om het gewoon goede als basiswaarde uit te dragen in de zorg aan onze bewoners.

Op welke boot we ook varen, op welke dienst we ook werken, de eenvoud van het vlot,
van het gewoon goede blijft ons inspireren.

DE ZORGVISIE

Het Mariahuis wil een warme thuis bieden voor senioren
van 65+ met een beperkte levenshorizon en/of een hoge zorgnood, zowel psychisch als fysisch.
Bijzondere aandacht gaat naar palliatieve zorg, ouderen met dementie en leefgroepwerking.

Binnen de zorgvisie staan 8 kritische doelstellingen geformuleerd waar we als woonzorgcentrum ons engageren
om elke dag opnieuw samen met onze zorgvragers koers te varen naar een kwaliteitsvolle zorg.

1. Respect voor de waardigheid: Aandacht en respect, tijd maken en attentvol zijn, autonomie, open cultuur,
in waarheid omgaan en beslissingsrecht, …

2. Bevordering van het welzijn: Aangepast meubilair, aankleding eigen decoratie kamer, comfort, discretie, …

3. Zowel bewoners als medewerkers zijn op anderen gericht.

1. Leefgroepwerking: Maaltijdgebeuren, dagdagelijkse (huishoudelijke) activiteiten, levensverhaal, huiselijke sfeer, …

2. Familie en mantelzorgers altijd welkom: Open en gastvrij huis, blijvende actieve betrokkenheid
van familie en mantelzorgers, ontmoetingsplaats, vrijwilligerswerking, …

3. Medewerkers: Interdisciplinair werken, expertise leren omgaan met onmacht, overleg en communicatie, erkenning,      opvang (nieuwe) medewerkers en studenten, …

4. Een veilige haven zijn: Geborgenheid, veiligheid- oproepsysteem, …

5. Het onderhouden van relaties met de ruimere omgeving: Ruim aanbod op de site, samenwerking met      ziekenhuizen, scholen, serviceflats, …

6. Aandacht voor het levensverhaal: Komen verwachtingen overeen met wat het woonzorgcentrum te bieden heeft,      gewoontes en wensen, …

7. Christelijke rituelen en spirituele zorg rond het levenseinde: Eucharistievieringen, ziekenzalving,      geloofsovertuiging/levensbeschouwing, palliatieve zorg, rouwzorg, …

8. Zorg op maat van de unieke mens: Respect voor ieders eigenheid, beslissingsrecht zoveel als mogelijk respecteren,      overleg met familie, keuzemenu’s, …

Reacties zijn gesloten.