INTERN PREVENTIEADVISEUR

Dhr. Alain Demoor

De interne preventieadviseur draagt met zijn specifieke deskundigheid bij tot een kwaliteitsvol en veilig werkklimaat voor medewerkers en tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
Hij doet dit door de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, alsook bij alle andere preventiemaatregelen en preventieactiviteiten.

De preventieadviseur bekleedt een onafhankelijke positie
in het organogram van de voorziening.


09/389 20 50

alain.demoor@sitemariahuis.be


Reacties zijn gesloten.