PREZO WOONZORG

Het hele jaar door willen we kwaliteitsvolle zorg aan onze bewoners bieden. Kwaliteit bieden betekent voor ons voortdurend onze werking verbeteren en vernieuwen. Dit doen we aan de hand van verschillende projecten
die lopen binnen het woonzorgcentrum.

In 2017 gaan we van start met een nieuw kwaliteitssysteem:
PREZO Woonzorg. PREZO Woonzorg helpt ons om doelstellingen te bepalen rond zorgkwaliteit en deze concreet in te plannen via prestaties
(PREZO staat voor “PREstaties in de ZOrg”).
Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren kunnen we continu opvolgen hoe ons woonzorgcentrum presteert en evolueert op vlak van kwaliteit.

Dit project heeft als doel het gebruik van psychofarmaca te verminderen en andere alternatieven aan te bieden om de problemen aan te pakken.
Aan de hand van vragenlijsten brengen we de wensen en behoeften van
de bewoners in kaart. Ons activiteiten-aanbod zal op deze manier meer afgestemd worden op de bewoners, waardoor we meer en betekenisvolle activiteiten aangeboden krijgen.
Samen gaan we naar een meer aangepast aanbod aan activiteiten!

PREZO Woonzorg werkt rond 60 kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld aan
een specifieke doelstelling. Die wordt vertaald in concrete acties die de medewerkers en de organisatie ondernemen om ze te realiseren.
Door resultaten en zelfevaluatie naast elkaar te leggen krijgen we zicht
op wat goed loopt én op mogelijke verbeteracties en -trajecten.

Er zijn zorg-gerelateerde thema’s, bijvoorbeeld medicatiezorg, valpreventie,
intimiteit & seksualiteit, maar ook beleidsgerichte thema’s,
zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategie en beleid,
cliënten- en medewerkersmedezeggenschap.
Ook het zorgdossier, communicatie en de zorgcontinuïteit komen aan bod.


Reacties zijn gesloten.