PUBLICATIES

Site Mariahuis is uitgever van het tweemaandelijks huiskrantje ’t Klepeltje,
gemaakt over en voor onze bewoners, medewerkers en sympathisanten.

Het huiskrantje bestaat uit twee delen:

Het informatieve gedeelte dat 2 maandelijks verschijnt          ’t Klepeltje

De activiteitenkalender wordt maandelijks uitgegeven           Esmeralda                Belem

                                                                                                                    Royal Clipper           Sagres

Kijk en geniet mee.

 

Andere publicaties.

Infobrochure (job)student.

 

Comments are closed