PUBLICATIES

Site Mariahuis is uitgever van het tweemaandelijks huiskrantje ’t Klepeltje,
gemaakt over en voor onze bewoners, medewerkers en sympathisanten.

Het huiskrantje bestaat uit twee delen:

Het informatieve gedeelte dat 2 maandelijks verschijnt          ’t Klepeltje

De activiteitenkalender wordt maandelijks uitgegeven

Belem Dek A             Esmeralda

Belem Dek B           Sagres

Kijk en geniet mee.

Andere publicaties.

Infobrochure (job)student.

Kennismakingsbrochure Site Mariahuis.

Onthaalbrochure Kortverblijf Site Mariahuis.

Onthaalbrochure Woonzorgcentrum Site Mariahuis.

Reacties zijn gesloten.