PUBLICATIES

Site Mariahuis is uitgever van het tweemaandelijks huiskrantje ’t Klepeltje,
gemaakt over en voor onze bewoners, medewerkers en sympathisanten.

Het huiskrantje bestaat uit twee delen:

Het informatieve gedeelte dat 2 maandelijks verschijnt          ’t Klepeltje

De activiteitenkalender wordt maandelijks uitgegeven           Esmeralda                Belem

                                                                                                                    Royal Clipper           Sagres

Kijk en geniet mee.

Andere publicaties.

Infobrochure (job)student.

Kennismakingsbrochure Site Mariahuis.

Onthaalbrochure Kortverblijf Site Mariahuis.

Onthaalbrochure Woonzorgcentrum Site Mariahuis.

Reacties zijn gesloten.