REFERENT PASTORALE ZORG

Mevr. Lucia Goubert

Zingeving en spirualiteit.

Wij eerbiedigen elke filosofische en godsdienstige overtuiging.
Dit betekent ook dat u een vertegenwoordiger van eender welke godsdienst
op uw kamer kunt ontvangen.

Daarenboven kunt u met al uw vragen rond zingeving en spiritualiteit
-ongeacht uw overtuiging- terecht bij onze pastoraal medewerker.
De pastoraal medewerker brengt individuele bezoeken op de kamer
om met u stil te staan bij alles wat u als mens beroert.

Werkt nauw samen met de referent palliatieve zorg rond de thema’s: vertrouwenspersoon,
wettelijke vertegenwoordiger,
vragen rond het levenseinde, …

Voor de christelijke bewoner bieden wij bovendien een aanbod
van pastorale activiteiten aan:

Eucharistieviering of gebedsdienst
Iedere vrijdag: 15.00 uur in de stille ruimte.


09/389 20 15

lucia.goubert@sitemariahuis.be


Reacties zijn gesloten.