OPDRACHTVERKLARING GROEP VISITATIE

De christelijke, evangelische overtuiging vormt de grondinspiratie
van waaruit het woonzorgcentrum en de medewerkers die er tewerkgesteld zijn, elke zorgvrager respectvol en medelevend tegemoet treden
en op een deskundige wijze dienstbaar zijn.

Hiermee sluit het aan bij de lange traditie van de congregatie
van de zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie
die aan de oorsprong ligt van het woonzorgcentrum.

Het woonzorgcentrum en de medewerkers die er tewerkgesteld worden,
zijn er in de eerste plaats voor hen die er komen wonen en leven.

De voortdurende bekommernis van het huis is de zorgvrager,
de familie en diegenen die hen nabij zijn, van dienst te zijn.

De zorg die er geboden wordt, wil de waardigheid en het welbevinden
van de mens in zijn totaliteit bevorderen.

Zo zijn we ervan overtuigd bij te dragen tot de vervulling van de opdracht
van elke medewerker in het algemeen
en van elke christelijke medewerker in het bijzonder.

 

Reacties zijn gesloten.